Mistrz Świeckich
Ceremonii Pogrzebowych

                      Patrycja Owczarzak


Przykładowy scenariusz uroczystości:
 • utwór muzyczny na rozpoczęcie,
 • powitanie zebranych,      
 • krótka refleksja o życiu i przemijaniu - oparta na tekstach literackich, prozie lub poezji,
 • opowieść o życiu Zmarłej Osoby, stworzona na podstawie wspomnień Rodziny i Przyjaciół,
 • czas na ewentualne wystąpienia osób spośród Gości,
 • czas na krótki koncert okolicznościowy - według sugestii Rodziny (skrzypce, pianino),
 • "ostatnia droga" – przejście w kondukcie do grobu,
 • pożegnanie nad grobem,
 • złożenie trumny / urny do grobu,
 • wygłoszenie podziękowań,
 • składanie kwiatów,
 • zakończenie ceremonii.
Podczas ceremonii może pojawić się szereg elementów dodatkowych spoza powyższej listy - które zawsze są wynikiem rozmowy Mistrza z Rodziną. Służą podkreśleniu znamiennych dla Osoby Zmarłej cech wizerunkowych, wynikają z Jej upodobań, pasji, ścieżki zawodowej...