Mistrz Świeckich
Ceremonii Pogrzebowych

                      Patrycja Owczarzak

Moja rola na pogrzebie katolickim
- na którym pełnię rolę nie mistrza ceremonii, lecz "przyjaciela Rodziny"
(wyręczając Państwa w trudnej roli mówcy).

Mogę być obecna w kościele, podczas mszy pogrzebowej, a wtedy...

1. pełnię funkcję służby liturgicznej przy ołtarzu
(czytanie, psalm, aklamacja "Alleluja"),

2. gram na skrzypcach - w ustalonym z organistą momencie - utwory zgodne z charakterem liturgii pogrzebowej,

3. jeśli nie ma organisty - mogę zagrać całą mszę pogrzebową (jestem dyplomowaną organistką liturgiczną).                                                               

Na cmentarzu:

1. wygłaszam mowę pogrzebową (po odejściu Księdza od grobu),

2. Dbam o dobór oprawy muzycznej dla tej części pogrzebu 
(z odtwarzacza lub na żywo: skrzypce, śpiew / jestem zawodowym muzykiem).