Mistrz Świeckich
Ceremonii Pogrzebowych

                      Patrycja Owczarzak


Moja rola na pogrzebie katolickim.

W kościele, podczas mszy pogrzebowej:

1. pełnię funkcję służby liturgicznej przy ołtarzu
(czytanie, psalm, aklamacja "Alleluja"),

2. gram na skrzypcach - w ustalonym momencie,

3. jeśli nie ma organisty - mogę zagrać całą mszę pogrzebową (jestem dyplomowaną organistką liturgiczną).                                                               

Na cmentarzu:

1. wygłaszam mowę pogrzebową (najczęściej po odejściu Księdza od grobu),

2. Dbam o dobór oprawy muzycznej dla tej części pogrzebu.